Verkeersregels en weetjes Europa


Als IT'er ben ik natuurlijk altijd geboeid door de digitale wereld van de apps :-) Ik wil jullie de informatie dus ook niet onthouden dat er een app beschikbaar is. In deze app "Going Abroad" zijn de belangrijkste verkeersregels van de diverse EU landen terug te vinden. De app is zeer overzichtelijk en de balangrijkste info is gemakkelijk te vinden!! Aanrader!! Beschikbaar voor zowel iPhone als Android. De app is ontwikkeld in opdracht van de Europese Commissie.


België

Bij onze zuiderburen is het verplicht om een veiligheidsvestje bij je te hebben en dat te dragen in geval van pech. Ook is het verplicht armen en benen te bedekken op de motor en schoeisel te dragen waarbij de enkels zijn beschermd. De maximumsnelheid op autowegen is 120 km/u. Kinderen onder de drie jaar mogen niet op een motor worden vervoerd. Tussen de 3 en 8 jaar mogen zij worden vervoerd in een kinderbeveiligingssysteem op motoren niet zwaarder dan 125 cc. Pas vanaf 8 jaar mogen zij mee als passagier op motoren met een cilinderinhoud van meer dan 125 cc.

 

Duitsland

Motoren mogen in Duitsland (nog) niet tussen de file doorrijden. Alhoewel er aan een wet wordt gewerkt die dit wel mogelijk maakt, staat er nu nog een boete op. Verder is het mogelijk om flink op te schieten op de autobahn, mits er geen sprake is van een snelheidsbeperking. Verder geldt er op de snelwegen een adviessnelheid van 130 km/u. Heb je een aanhanger bij je? Dan mag je maximaal 60 km/ u rijden. Op secundaire wegen bedraagt de maximaal toegestande snelheid 100 km/u. Bij populaire motorwegen is het niet ongebruikelijk dat er een lagere maximumsnelheid geldt. De politie controleert vooral in de weekeinden vaak en fanatiek. Ook zijn sommige wegen op de zaterdag en zondag soms geheel afgesloten voor motoren. Tot slot ben je als motorrijder verplicht om een reflecterend vestje bij je te hebben.

 

Frankrijk

De Franse wet verplicht iedere bestuurder van een motorvoertuig om een alcoholtester bij zich te hebben. Daarbij geldt wel dat de Franse politie voorlopig nog geen bekeuringen uitdeelt. Echter, een gewaarschuwd motorrijder telt voor twee! Alcoholtesters zijn te koop bij de ANWB en bij Franse tankstations. Als je een navigatiesysteem hebt met een ‘verklikfunctie’ voor flitspalen mag deze in Frankrijk niet zijn ingeschakeld. Bij slecht weer of bij rijden in de nacht is het dragen van reflecterende kleding verplicht. Op motorkleding moet reflectiemateriaal zijn aangebracht van min. 150 cm2. Op snelwegen geldt een maximum snelheid van 130 km/u, tenzij anders aangegeven. Bestuurders die korter dan 2 jaar het rijbewijs bezitten mogen max. 100 km/u.

 

Spanje

De maximumsnelheid op snelwegen is 120 km/u, in de bebouwde kom mag je maximaal 50 km/u en op secundaire wegen mag je niet sneller dan 90 km/u rijden. Kinderen jonger dan 12 jaar mogen niet op de motor worden vervoerd. Ook in Spanje wordt het aanbevolen een reflecterend hesje bij je te hebben voor pechgevallen.In Spanje is het nog niet toegestaan om met een aanhanger achter de motor te rijden.

 

Portugal

De maximumsnelheid op autowegen bedraagt 120 km/u. Bestuurders die nog geen jaar het rijbewijs hebben mogen niet harder dan 90 km/u. Deze snelheid geldt op secundaire wegen als het maximum. In de bebouwde kom is 50 km/u de snelheidslimiet. Kinderen jonger dan 7 jaar mogen niet mee achterop. Uniek is dat Portugal een extra variant op het inhaalverbod kent, waarbij motorrijders (en ook brommerrijders) geen andere motorvoertuigen mogen inhalen. Dit wordt aangegeven via een verkeersbord met daarop rechts een zwarte auto en links een rode motorrijder.

 

Groot Brittannië

Behalve het links rijden is het ook even wennen aan de snelheden die volgens Brits gebruik in mijlen worden aangegeven. Op de snelweg mag je 112 km/u (70 mph), op secundaire wegen 96 km/u (60 mph) en in de bebouwde kom 48 km/u (30 mph).

 

Oostenrijk

Kinderen onder de 12 jaar mogen in Oostenrijk niet als passagier achterop. Voor de snelwegen is een vignet vereist. Let op de snelwegen niet alleen goed op je snelheidsmeter, maar ook op je klokje: tussen 0.00 uur en 5.00 uur 's nachts wordt de overdag geldende maximumsnelheid van 130 km/u gereduceerd tot 100 km/u. Uitzondering is de A1 van Salzburg naar Wenen en de A2 van Wenen naar Villach. Vergeet ook niet een EHBO-kit mee te nemen; je bent verplicht om deze bij je te hebben. En draag je een bril? Dan ben je evenals in Zwitserland verplicht om een reservebril bij je te hebben.

 

Zwitserland

Hoewel het nauwelijks meer wordt gecontroleerd, zijn brildragers in dit Alpenland nog altijd verplicht om een reservebril of –lenzen bij zich te hebben. Er wordt wel actief gecontroleerd of je navigatiesysteem een verklikfunctie voor flitspalen heeft; dit is streng verboden en wordt flink beboet. Van tevoren even verwijderen dus. Voor de snelweg is verder een vignet verplicht en er geldt een maximumsnelheid van 120 km/u.

 

Italië

Op de Italiaanse snelwegen is 130 km/u de maximumsnelheid. Heb je echter een motor met minder dan 150cc dan mag je niet eens op de snelweg komen, hoe snel je motor ook kan.

 

Denemarken

Ook in Denemarken is de maximumsnelheid op de snelwegen 130 km/u.

 

Noorwegen

De maximumsnelheid op de snelweg is 90 km/u. Op veel plaatsen mag er echter harder worden gereden; verkeersborden geven dit dan aan. Houd er rekening mee dat de boetes in Noorwegen zeer hoog zijn.

 

Zweden

Hier mag op de snelwegen wat harder worden gereden: 120 km/u. Houd er rekening mee dat in Scandinavische landen over het algemeen streng wordt opgetreden tegen snelheidsovertreders.

 

Finland

 

De maximumsnelheid op de snelwegen is gelijk aan die van buurland Zweden: maximaal 120 km/u. Rijd je te hard, dan is de boete inkomensafhankelijk.


Gebruik van dash- en actioncams


België: niet verboden

Het verspreiden of publiceren van beelden is niet toegestaan, indien personen zonder hun toestemming direct of indirect geïdentificeerd kunnen worden met de beelden.

 

Denemarken: niet verboden

De dashcam en het snoer mogen het zicht niet blokkeren. Het is niet toegestaan te filmen op privé terreinen. Daarnaast moet rekening gehouden worden met privacywetgeving.

 

Duitsland: verboden

De Duitse rechter heeft een uitspraak gedaan over het gebruik van dashcams. Hieruit blijkt dat het gebruik van een dashcam niet is toegestaan vanwege privacyschending en dat een boete wordt opgelegd.

 

Engeland: niet verboden

De privacywetgeving moet worden gerespecteerd bij publiceren van beelden.

 

Frankrijk: niet verboden

Het is niet duidelijk in hoeverre de beelden gebruikt kunnen worden in een juridische procedure. Er moet rekening gehouden worden met de privacywetgeving.

 

Griekenland: geen informatie beschikbaar

 

Hongarije: niet verboden

Het publiceren van de beelden is alleen toegestaan als de beelden zijn geanonimiseerd i.v.m. wetgeving met betrekking tot databeveiliging en privacywetgeving.

 

Italië: niet verboden

Er is wetgeving m.b.t. data beveiliging en privacy. Ook kentekenplaten worden gezien als privacy gevoelig en mogen dus niet zonder toestemming gepubliceerd worden.

 

Kroatië: niet verboden

Er moet rekening gehouden worden met de privacywetgeving. Het maken van filmopnames kan verboden zijn zoals bijvoorbeeld bij grensovergangen.

Luxemburg verboden Wetgeving met betrekking tot databeveiliging verbiedt nadrukkelijk het gebruik van de dashcam.

 

Oostenrijk: ten zeerste afgeraden

Het gebruik wordt afgeraden omdat er een algemeen verbod is mensen te filmen. Dit verbod geldt ook voor dashcambeelden.

 

Portugal: ten zeerste afgeraden

Het verzamelen en opslaan van persoonlijke gegevens zoals dashcambeelden, mag alleen als er een vergunning is afgegeven door de Portugese Data Protection Autoriteit.

 

Slovenië: niet verboden

Het is niet toegestaan beelden te publiceren, die te herleiden zijn tot personen, tenzij er toestemming door de betrokkenen is gegeven.

 

Spanje: ten zeerste afgeraden

De dashcam mag niet afleiden, mag het zicht niet belemmeren, hij mag niet bediend worden tijdens het rijden. Er gelden specifieke regels m.b.t. databeveiliging. Er is toestemming nodig van inzittenden en er mag niet zomaar worden gefilmd in openbare ruimten.

 

Tsjechië: niet verboden

De dashcam mag het zicht niet belemmeren. Beeldmateriaal wordt gezien als indirect bewijs. Het is niet toegestaan de beelden zonder toestemming te publiceren.

 

Zwitserland: niet verboden

De dashcam mag alleen op het dashboard of windscherm en mag het zicht daarbij niet belemmeren. De dashcam mag niet bediend worden tijdens het rijden. Publicatie van beelden valt onder de privacywetgeving.


Navigatieapparatuur met Flitspaal signalering in het buitenland


België

Alle apparatuur die actief zoekt naar mobiele of vaste snelheidsapparatuur en roodlicht-camera's is verboden. GPS apparatuur die gebruikt maakt van een openbare databank (POI) is toegestaan.

 

Duitsland

Het gebruik en bezit van alle apparatuur met flitspaalsignalering is verboden. Verwijder voor vertrek alle flitspaalinformatie van de apparatuur, want ook het bezit van een apparaat met deze informatie is verboden.

 

Frankrijk

Het gebruik en bezit van alle apparatuur met flitspaalsignalering is verboden. Overtredingen kunnen worden bestraft met een boete van € 1500,-. Informatie over gevarenzones is wel toegestaan op een navigatiesysteem.

 

Oostenrijk

Alle apparatuur die actief zoekt naar mobiele of vaste snelheidsmeters en roodlichtcamera's is verboden. GPS apparatuur die gebruik maakt van een openbare databank (POI) is toegestaan.

 

Zwitserland

Het gebruik en bezit van alle apparatuur met flitspaalinformatie is verboden. Verwijder voor vertrek alle flitspaalinformatie van de apparatuur want ook het bezitten en vervoeren van een apparaat met deze informatie is verboden.